Jegyvásárlás

Szeged Táncegyüttes

szegedi tancegyuttesAz 1955-ben alakult Szeged Táncegyüttes Szeged legnagyobb létszámú és legrégebbi múltra visszatekintő hagyományőrző és hagyományápoló együttese, mely a város kulturális-közművelődési és művészeti életében évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be. 2004. után 2009. januárjában újabb öt évre szóló együttműködési megállapodást kötött Szeged Megyei Jogú Város a Szeged Táncegyüttessel.

Az együttes tagjai elsősorban Szeged város gyermekei és fiataljai, de előadásaink, rendezvényeink valamennyi korosztály számára nyújtanak ismeretterjesztő és szórakoztató programot. Az együttes célkitűzése a Kárpát-medencei magyar és más nemzetiségiek folkórhagyományainak ápolása, táncházakban való terjesztése, korszerű színpadi művek bemutatása. Kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a határokon túli magyar nemzetiségiek hagyományőrzése mellett a velük és mellettük élők (szerbek, románok, horvátok, ruszinok, ukránok, bolgárok, németek, szlovákok és cigányok) néptánc-hagyományait és kultúrájuk legértékesebb darabjait is megismerhessük, mivel hisszük és valljuk, hogy csak ez által lehet közelebb kerülni egymáshoz. Sikerült olyan közös, magyar, román etnográfusokból és néptánckutatókból álló szakembergárdát felállítani és ennek a csoportnak a működését biztosítani, amely a magyarországi Csongrád megye, a romániai Temes és Bihar megye folklórhagyományainak ápolásán, néprajzi gyűjtések, továbbképzések és közös rendezvények megvalósításának keretén belül próbálja az előbb felvázolt célokat elérni. A kuriozitás annyiban lelhető fel a dologban, hogy nem csak a határokon túli magyar nemzetiségiek, de az anyaországi románság és szerbség kulturális emlékeinek feltárása, megóvása és közkinccsé tétele is a kívánt célok között van.

A Duna- Körös- Maros- Tisza Eurorégióban közel 300.000 magyar ember él román illetve szerb többségű magyar kisebbségi településeken, szórványban. Nincs napi lehetőségük magyar nyelvi és kulturális azonosságuk megélésére. Hiányzik a magyar anyanyelvű kulturális közeg a felnőttek és a gyermekeik számára. A magyar kisebbség gyermekeinek csak közel egyharmada vesz részt magyar anyanyelvi képzésben. A szórványlét, az anyanyelvi oktatás hiánya, a magyar generációs kapcsolatok nemléte miatt a gyermekek szocializációjából hiányzik a magyar azonosságra nevelés. Anyaországi közösségi kultúrára, anyanyelvi támogatásra, közösségi élményekre, szocializációs közegre van szükségük. Szegednek - mint a régió gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális központjának - kiemelt támogató szerepe van a határokon túl élő magyar nemzetiségűek anyanyelvi kultúrájának megőrzésében és ápolásában. A saját szerény anyagi lehetőségeinkhez mérten népzenei gyűjtésekkel, szakmai programok szervezésével és lebonyolításával, tánctáborokban történő részvétellel, folyamatos oktatással próbáljuk segíteni a vajdasági, bánsági és erdélyi magyarokat eme munkájukban. A Szeged Táncegyüttes oktatói 1999 óta havi rendszerességgel tanítanak a romániai magyarok körében. A Bánságban (Temes megye) Végvár, Detta, Lugos, Zsombolya, Temesvár; Bihar megyében: Élesd, Körösrév, Nagyvárad, Nagyszalonta, Margita, Mezőtelegd, Magyarremete, Micske a befogadó települések. Az eddig betanított táncrendek: Dél-alföldi, Szatmári, Széki, Sárközi, Felcsíki, Rábaközi, Lőrincrévi, Kalocsai, Méhkeréki, Mezőföldi, Kalotaszegi. Ezekből a táncrendekből színpadi koreográfiák is készültek.

A Szeged Táncegyüttes közel 20 éve rendszeresen rendez nemzetközi néptánc fesztiválokat és találkozókat. Az évek során megszervezett színvonalas fesztiválok mozgató rugója az a szakmai tapasztalatokkal rendelkező szervező csapat, amely jó kapcsolataival, széleskörű, változatos programok biztosításával évről évre vonzóvá tudja tenni az eseményt Szeged város polgárainak és a városba érkező turistáknak.

A lelkes és motivált táncosok sokadalma, táncaik, a gyönyörű viseletek mind-mind hozzájárul a fesztivál európai szintű színvonalához. Kitűnő alkalmat jelentenek ugyanakkor a különböző kultúrák, népszokások megismeréséhez és megismertetéséhez. A közös tánctanítások lehetőséget biztosítanak, hogy a résztvevők, érdeklődők felfedezzék, képet alkossanak egymás kultúrájáról; a kirakodó vásár során pedig a tárgyi kultúra hasonlóságaiból és különbségeiből nyerhetünk izgalmas ízelítőt. A különböző külföldi és hazai együttesek a fesztiválnak helyet adó három város legszebb és a turisták által leginkább kedvelt pontjain történő fellépése biztosítja, hogy senki se maradjon ki e fesztivál sodró, lüktető hangulatából. Az esti előadások, a Szent Iván-éji tűzugrás és az azt követő táncházak a nap csúcspontjai, amelyek egyben lehetőséget biztosítanak, hogy életre szóló barátságok és hosszan tartó kapcsolatok alakuljanak ki. A Folkhíd Nemzetközi Fesztivál így a meghívott nemzetek olvasztótégellyé válik, összeköti a hasonló és különböző kultúrájú népek sokaságát. A programsorozat egy másik megközelítésben egybe esik az Európa Kulturális Fővárosa 2010 pécsi pályázatának célkitűzéseivel, amelyben a fő hangsúlyt pedig a fiatalokra, mint a jövő nemzedékére és az egészséges életmódra helyezi. Nem is gondolnánk milyen szorosan kapcsolódik a tánc és az egészségre nevelés gondolata. A tánckultúra megszerettetésével a fiatalok a mozgás örömét is átélhetik. A tánc egészséges életformájuk részévé válik és így egészségesebb, építő tagjai lehetnek nemzedéküknek és társadalmunknak. Szeged, mint Pécs kiemelt partnervárosa, valamint Temesvár, mint Szeged jó testvérvárosi partnerkapcsolata, kitűnő lehetőséget nyújt a folklór egyedi és sajátságos eszközrendszerén keresztül a déli kulturális övezet felvirágoztatásában.

Szeged városában három nagy kultúrális intézménnyel van állandó kapcsolatunk. Rendszeres résztvevői vagyunk a Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióinak. Hol táncosok, hol statiszták, hol pedig kosztümkölcsönzéssel segítjük az előadások létrejöttét. IH Rendezvényközpont (korábban Ifjúsági Ház) és a Szeged Táncegyüttes tartalmas munkakapcsolata több évtizedes múltra tekint vissza. Népművészeti kiállítások, népzenei koncertek, néptáncbemutatók, táncházak egész sorát rendeztük és rendezzük együtt. Legújabb közös vállalkozásunk a Szegedi Ifjúsági Napok keretében zajlik. E rendezvény több tízezer fiatalt vonz. A koncertszínpadok mellett kialakítottunk egy "Etnosátrat", melyben a fiatalok számára egész nap biztosítottuk a népművészettel, hagyományainkkal való találkozást. Napközben kézműves foglalkozások, néprajzi filmek vetítése, délután tánctanítás, este koncert és táncház várta a fiatalokat. Valamennyiünket meglepett a kezdeményezésünk sikere. A REÖK Palota (Regionális Összművészeti Központ) ad otthont a "Táncolj velünk, Szeged"-nek. A program a Szeged Táncegyüttes kezdeményezése, melyet a 2008-as esztendőt követően hagyományteremtő szándékkal minden évben szeretnénk megrendezni. A rendezvény magas színvonala mellett identitásfejlesztő, az összetartozás érzetét erősítő, a kommunikációt elősegítő, nívós kulturális program. A "Táncolj Velünk" célja a város lakóinak bepillantást nyújtani a tánc sokszínű világába, illetve a táncon keresztül egyes népek hagyományaiba. A programnak valamennyi érdeklődő aktív részesévé válik, ily módon ismerkedhet meg a különféle táncokkal a mozgás és a zene által nyújtott örömökkel. Hisszük, hogy nemcsak a fiatalok körében lesz népszerű ez a kezdeményezés, hiszen a latin táncoktól a néptáncon át egészen a kortárs táncig minden korosztály megtalálhatja a szívéhez közel álló zenét és táncot.

A Szeged Táncegyüttes Szeged város szinte valamennyi oktatási intézményével folyamatos kapcsolatban van, hiszen tagjaink elsősorban ezekből az intézményekből kerülnek ki. Állandó résztvevői vagyunk az általános- és középiskolai rendezvényeknek, programoknak. Hosszú évek óta műsorokkal színesítjük a városban működő Idősek Otthonait. Kiváló kapcsolatban vagyunk a Szegedi Tudományegyetemmel. Különösen szoros az együttműködésünk A Szegedi Tudományegyetem Hungarológiai és Közép Európa Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központjával. Évente több alkalommal szervezünk közös estet a Magyarországon tanuló külföldi diákok részére. E program keretén belül megismertetjük őket a magyar néptánchagyomány néhány gyöngyszemével, majd ezt követően tánc- és daltanulás teszi teljessé az estét. Megítélésünk szerint az Együttes és a város illetve annak lakóival nagyon jó a kapcsolatunk. A rendezvényeinket nagyon sokan látogatják, melynek legfőbb oka az a hosszantartó, szinte valamennyi szegedi számára ismert munka, melyet a Szeged Táncegyüttes több mint 5 évtizede Szeged városában, a régióban és a határontúli magyarok körében végez.

Az elmúlt időszak alatt megkaptuk az amatőr együtteseknek adható valamennyi magyar kitüntetést. A néptánchoz értő és azt szerető generációk sora nőtt fel az Együttes falain belül. Az ország számos amatőr és professzionalista néptáncegyüttesében találhatók olyan táncosok és neves koreográfusok, akik a Szeged Táncegyüttesben nevelkedtek és ismerkedtek meg a szakmai alapokkal. Rendszeresen részt veszünk a hazai és nemzetközi legrangosabb szakmai fesztiválokon, melyeken különböző díjakat nyertünk. Bejártuk egész Európát, de vendégszerepeltünk Algériában, Dél-Koreában, Egyiptomban, Japánban és Kanadában is.

 

Forrás: http://www.szegedtancegyuttes.hu/

 

 

Megosztom

További előadásaink

A mi mesénk

a Tiszavirág Néptáncegyüttes gálaműsora

06. | 16.
Jegyvásárlás

Jerry Herman – Harvey Fierstein, Jean Poiret színdarabja alapján

Az Őrült Nők Ketrece

musical

06. | 28., 29.
Jegyvásárlás

Bess Wohl

Válaszfalak

vígjáték

07. | 12., 13.
Jegyvásárlás