Jegyvásárlás

Gunther Zsolt, építész (DLA),

a Dóm rekonstrukciójának tervezője

 guntherzsolt

Az üresség mint inspiráció
A szegedi Dóm és a Dóm tér

A szegedi Dóm építése és környezetének kialakítása szorosan összefonódik a szegedi 1879-es nagy árvíz utáni újjáépítéssel. A Dóm értelmezhető az újrakezdés szimbolikus központjaként is. A Schulek Frigyes és Foerk Ernő tervei alapján épült Dóm és a Rerrich Béla tervezte Dóm tér egységes térfala, nagyvonalú térképzése folytán ma Szeged legjobb urbánus adottságokkal rendelkező tere, és Szeged földrajzi elhelyezkedéséből adódó kettősséget hűen tükrözi. Egyrészt a szigort feledtető tagozatokkal gazdagított árkádok megidézik a mediterrán városi piazzákat, míg a kimért téglaarchitektúra képezi az északi, hűvösebb ellenpontot.

Ez a két elem adja azt a szinte patikamérlegen kiegyensúlyozott elegyet, melytől ez a tér oly természetesen illeszkedik környezetébe. A tér fennkölt arányai, az azt övező árkádok, az uralkodó Dóm a teret a város legkedveltebb helyévé tették már eddig is. A Dóm megújítása is ezt erősíti. A városi tér a városi élet színterévé válik.

Emptiness as Inspiration
The Cathedral and the Cathedral Square in Szeged

The construction of Cathedral in Szeged and the design of its environment is closely related to the reconstruction after the floods in 1879. The Cathedral can be interpreted as the symbolic centre of a fresh start as well. The Cathedral built according to the plans of Frigyes Schulek and Erno Foerk and the Cathedral Square designed by Bela Rerrich has uniform flanking buildings. The square itself is one of the city's best urban squares because of its generous space and reflects the duality of the city due to its geographical location. On the one hand, the arcades enriched by architectural details evoke the Mediterranean piazzas, on the other hand, the solid brick architecture forms the cooler, northern counterpoint.

These two elements represent the balanced mixture which integrates the square so organically into its environment. The sublime space proportions, the surrounding arcades and the overwhelming Cathedral have made the square one of the most popular locations in the city so far. The renewal of the Cathedral confirms this. The square becomes a stage for urban life.

Megosztom

További előadásaink

A mi mesénk

a Tiszavirág Néptáncegyüttes gálaműsora

06. | 16.
Jegyvásárlás

Jerry Herman – Harvey Fierstein, Jean Poiret színdarabja alapján

Az Őrült Nők Ketrece

musical

06. | 28., 29.
Jegyvásárlás

Bess Wohl

Válaszfalak

vígjáték

07. | 12., 13.
Jegyvásárlás