Jegyvásárlás

Töltődjön fel a Szabadtérivel! nyereményjáték játékszabályzata

Töltődjön fel a Szabadtérivel!

 

nyereményjáték játékszabályzata

 

 

 

 

1. A játék időtartama

 

A játék 2013. április 08-tól 2013. április 30-ig tart. Sorsolás és eredményhirdetés 2013. május 6-án,

 

14 órakor. A sorsolás kézi sorsolás útján történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A sorsolás nyilvános, helye 6720 Szeged, Tisza L. krt. 56. A sorsolást a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. cégvezetője és közjegyző felügyeli.

 

 

2. A játék szervezője

 

A játék szervezője a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. (székhely: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 56.; adószám: 22119742-2-06; cégjegyzékszám: Cg.: 06-09-011654) továbbiakban Szervező.

 

 

1. A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki személyesen 2013. április 8. és 30. között a Szegedi Szabadtéri Játékok 2013-as évadára szóló belépőjegyet vásárol a Fesztivál Jegyirodában (6720 Szeged, Tisza L. krt. 56.) (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

 

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 

• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

 

• az Interticket Fesztivál Jegyiroda Kft tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

 

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

 

3. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

 

A játékban részt vesz minden olyan jegyvásárló, aki 2013. április 8. és 30. között a Szegedi Szabadtéri Játékok 2013-as évadára szóló belépőjegyet vásárol a Fesztivál Jegyirodában (6720 Szeged, Tisza L. krt. 56.) és a vásárlás során kapott kitöltött nyereményszelvényt a Fesztivál Jegyirodában elhelyezett gyűjtődobozba dobja. A jegyvásárló minden páros (2 darab) belépőjegy vásárlása után kap 1 darab nyereményszelvényt. Egy jegyvásárló a nyereményjáték ideje alatt több nyereményszelvénnyel is részt vehet a sorsoláson.

 

 

4. Nyeremény

 

A Szervező a nyertes számára az Andrássy Rezidencia Wine & SPA (Hotel Wine Kft. H-3915 Tarcal, Fő u. 94.) által felajánlott 108.000 Ft értékű wellness csomagot jelképező vouchert adja ajándékba. A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli.

 

A wellness csomag az alábbiakat tartalmazza:

 

• 2 éjszaka szállást, 2 fő részére superior típusú szobában.

 

• Gazdag büféreggeli, valamint 2 alkalommal félpanziós ellátás (büfé- vagy menüjelleggel)

 

• VinoSense Spa részlegünk használata, (jakuzzi, úszómedence élményelemekkel, finn-, bio- és infra szauna, mesterséges barlangfürdő beépített masszázzsal, sókamra, jégkutak, gőzfürdő, élményzuhanyok,).

 

• Fürdőköpeny és fürdőpapucs-bekészítés a szobában.

 

• Parkolás a szálloda szabadtéri parkolójában.

 

• LAN és Wi-Fi internetkapcsolat a szobákban.

 

• WIFI internet kapcsolat a különteremben és a közösségi terekben.

 

 

 

A vouchert hétköznap és hétvégén is fel lehet használni (kivéve: kiemelt időszakok) az Andárssy Rezidencia Wine & SPA-val történő előzetes egyeztetés szerint (Telefon: (+36) 47 580 015).

 

Az ár nem tartalmazza az idegen forgalmi adót, melynek megfizetése a nyertest terheli, mértéke 460 Ft/fő/éj.

 

 

5. A nyertesek kiválasztása

 

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. Tartaléknyertes értesítésére csak akkor kerül sor, ha ő válik jogosulttá az adott nyereményre, ebben az esetben az értesítés további 3 napon belül történik meg. A nyertesek nevét Szervező közzéteszi a www.szegediszabadteri.hu internetes oldalon. A Szervező a nyertes értesítését a játékosok által a nyereményszelvény kitöltése során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (3 próbálkozás), sem telefonon (3 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor a nyertes elveszti az ajándékra való jogosultságát.

 

Amennyiben a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre, úgy a sorsolás során kihúzott tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 

Amennyiben bármely nyertes/tartaléknyertes a sorsolást követően teljes bizonyító erejű magánokiratban úgy nyilatkozik, hogy a nyereményre való jogosultságával élni nem kíván, a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben az adott játékra kihúzott egyik tartaléknyertes sem lesz jogosult nyereményre a fentiek szerint, úgy az adott játékot meghiúsultnak kell tekinteni.

 

 

 

 

6. A nyeremény átadása

 

A nyeremények átadására a sorsolást követően 15 napon belül kerül sor, ezen időszakon belül a nyereményjáték Szervezőjének meg kell állapodni az átadás időpontjában a nyertesekkel.

 

A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen 15 napos határidőn belül tudja biztosítani. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 15 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények átvételével kapcsolatos költségek a Játékosokat terhelik. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertesek ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremények átadásakor a nyertesek számára megjelöl.

 

 

6. Részvételi feltételek

 

A játékban a résztvevő csak akkor vehet részt, ha elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit, eleget tesz a jelen szabályzat 3. pontjában foglalt feltételeknek, nincs vele szemben az 1. pont szerinti kizáró ok.

 

Ha a játékban a résztvevő előzetesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárult, hogy a Szervező a www.szegediszabadteri.hu oldalon az adatait (név, irányítószám, település) nyerés esetén nyilvánosságra hozza.

 

 

 

 

7. Adatkezelési szabályok

 

A Játékos személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes.

 

A Nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a megadott személyes adataikat (név, pontos cím, telefonszám, e-mail cím) a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, a Nyereményjáték időtartama alatt – a Nyertes adatait pedig a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában – rögzítse, kezelje. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezett hozzájárulását adja, illetve felhatalmazza a Szervezőt, hogy nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét a,Szervező részére promóciós tevékenység céljából továbbítsa, és ezen társaság az adatait a Játékos hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozata kézhezvételéig kezelje.

 

Szervező az adatokat a nyereményjáték végig kezeli, ezt követően azokat megsemmisíti.

 

A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a az általuk megadott település neve a www.szegediszabadteri.hu internetes oldalon közzétételre kerüljön.

 

A Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: marketing2@szegediszabadteri.hu

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai törlését a Nyereményjáték befejezése előtt kéri.

 

A Játékososok adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

 

Szeged, 2013. április 3.

 

 

 

Megosztom

További előadásaink

Péter Bence Live

koncert

06. | 28.
Jegyvásárlás

Geszti - Monori - Tasnádi

Ezeregy éjszaka

world musical

07. | 05., 06., 07., 12., 13.
Jegyvásárlás

Kunze - Lévay

Rebecca

musical

07. | 26., 27., 28.
08. | 02., 03.
Jegyvásárlás