Jegyvásárlás OMW-Goodwill nyereményjáték Párizsi út nyereményjáték

Éves közbeszerzési terv 2009

 

1. Közbeszerzési terv elkészítése és módosítása A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az adott évre tervezett közbeszerzéseiről az adott költségvetési év április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az elfogadott éves pénzügyi terv figyelembevételével. Az adott évre tervezett közbeszerzéseket tartalmazó terv elkészítését a Kbt. 5. §-a mondja ki. Amennyiben az év elején a terv elkészítése előtt már szükségessé válik közbeszerzési eljárás lefolytatása, akkor erre van lehetőség, de ekkor azt utólag a tervben szintén szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv célja az ellenőrző szervek esetleges tájékoztatása, így a tervben történő szerepeltetés nem jelenti az eljárás lefolytatásának kötelezettségét, illetve ellenkező esetben – ha egy eredetileg nem tervezett beszerzés válik szükségessé- a terv módosítható, bővíthető. A közbeszerzési terv előkészítését a jogi képviselő végzi, a tervet a cégvezető hagyja jóvá. A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért annak készítője felel.

 

2. A közbeszerzési terv megőrzése és megküldése Az elkészült közbeszerzési tervet minimum 5 évig meg kell őrizni. A terv – a Kbt 5. § alapján – nyilvános, a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján – a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül – közzé kell tennie. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért a cégvezető felelős. A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezetten erre vonatkozó kérésére esetén kötelező. Ilyenkor a terv megküldése, és ezek nyilvántartása a cégvezető feladata. A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges, melyért szintén a cégvezető felelős.

 

3. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 2009-ben tervezett közbeszerzési eljárásai: A Szegei Szabadtéri Nonprofit Kft. a szerződésállomány felülvizsgálatával meghatározza a lejáró szerződéseket, a közbeszerzési értékhatárokat meghaladó értékű beszerzésekre vonatkozó szerződések tekintetében a Kbt. megfelelő részei alkalmazásával közbeszerzési eljárást folytat le.

 

2_N

 

Szeged, 2009. április 15.
Készítette: dr. Kocsondi Emese Jogi képviselő
Ellenjegyezte: Némethné Bátyai Edina Ügyvezető igazgató

Megosztom

További előadásaink

A mi mesénk

a Tiszavirág Néptáncegyüttes gálaműsora

06. | 16.
Jegyvásárlás

Jerry Herman – Harvey Fierstein, Jean Poiret színdarabja alapján

Az Őrült Nők Ketrece

musical

06. | 28., 29.
Jegyvásárlás

Bess Wohl

Válaszfalak

vígjáték

07. | 12., 13.
Jegyvásárlás